2011-06-14

Rönninge by

Naturreservatet Rönninge by - Skavlöten som har höga naturvärden och flera nyckelbiotoper, gränsar till Hägernäs.

Rönninge by är en kulturhistorisk friluftsgård med mycket gamla anor. Där finns idag bl.a. bondgård, raststuga, kaffestuga och ett hembygdsmuseum.

Skavlöten används på många sätt för motions- och friluftslivsaktiviteter.

Läs mer om naturreservatet