Historik

PDF: Täby hembygsförenings skriftserie 21 - F2 Hägernäs

Den inskannade boken ur Täby hembygsförenings skriftserie 21 ”F 2-Hägernäs: Kungl Roslagens flygkårs och Hägernäs historia”.
(Källa: fht.nu)


Minnesstenen vid Catalinatorget

Minnesstenen i granit, av skulptören Axel Wallenberg, hedrar det femtital personer, som under åren 1919 till 1944 förolyckats på grund av militär flygverksamhet vid Hägernäs. Inskriptionen: "DE ÄLSKADE ICKE SÅ SITT LIV ATT DE DROGO SIG UNDAN DÖDEN", är ett bibelcitat från Uppenbarelseboken.

Historia

Hägernäsviken var på 1000-talet bas för en del av de ledungsskepp som fanns i sveakungens flotta. Vattennivån var då fem meter högre än idag, så mycket av dagens mark låg under vatten. Vårt bostadsområde saknar fornlämningar, däremot finns det i Rönninge by.

På 1500-talet fanns här en liten by, Hegrenes, med arrende under Rydboholm - där Gustav Vasa sägs vara född. Byn fick sitt namn från de hägrar som redan då häckade i området

Under 1700-talet var Hägernäs känd för sin strömmingsmarknad där fiskarna kunde byta sin fångst mot spannmål. Brödsäd som malts i vattenkvarnen vid Hägernäsån mellan Rönningesjön och saltsjön.

Divisionsmärke F2 Flottilj
Vid förra sekelskiftet hade Hägernäs utvecklats till ett gott arrende, men gårdarna avvecklades därefter i omgångar i samband med flygets expansion och kommunens köp av mark för Norra Hägernäs.

Sjöflygets historia börjar 1918 med att greve Brahe på Rydboholm sålde mark till Marinen, som byggde en flygstation och skola - den första för marinflygare

År 1936 köptes ytterligare mark och sjöflygflottiljen F2 startade och omvandlades till en flygkår som även arbetade med flygräddning; se Roslagens flygkår.

Catalinaplanet - från Hägernäs - som letade efter den försvunna DC-3:an sköts ned över Östersjön 1952; se Catalinaaffären.

Sjöflygplan Catalina
Catalinaplanet (Consolidated PBY-5A Catalina), på väg ut i vattnet från slip.
Källa: Svensk Flyghistorisk Förening. Foto: Christer Lokind, ca 1964.


Flygkåren upplöstes 1974 och ersattes av flera civila verksamheter. Från den militära tiden finns fortfarande några värn kvar inom området.

Efter JM:s köp 2001 har Hägernäs Strand successivt växt fram och hösten 2013 var det färdigbyggt: Nu finns cirka 830 lägenheter, lokaler till ungefär 40 småföretag, affärer och restauranger, två skolor samt några större företag. I närheten finns ishall, fotbollsplaner och badstrand.

Luftbild 1931
Flygfoto 1931. Källa: Svensk Flyghistorisk Förening

Luftbild 1931
Flygfoto 2010

Luftbild 1931
Flygfoto 2017. Foto: Kristine Olofsson

Kronologi

ÅrHändelser
Cirka 1000Bas för ledungsskepp
1549Hegrenes noterad i Jordeboken - en liten by under Rydboholm
1700-taletHägernäs känt för sin strömmingsmarknad
1917Roslagsbanans station Hägernäs invigs
1918Greve Brahe säljer Hägernäs till Marinen
1919Flygstationen etableras
1919-1926 Vinterflygskola på Hägernäs flygstation
1926 2. Flygkåren (Marinsamverkande, till 1936)
1929Vattentornet byggs
1936Flygflottiljen F2 etableras
1/7- 31/8 1936 Kungl. Upplands Flygflottilj
1/9 1936 Kungl. Roslagens Flygflottilj (till 1949)
1936-39De två hangarerna byggs
1949Flottiljen läggs ned, ombildas till flygkår
1952-64Norra Hägernäs byggs inkl. affärscentrum
1969Sjöflygklubben bildas
1974Flygkåren avvecklas
1984Fångvårdsanstalten byggs
1984-85Husen i Södra Hägernäs byggs
2001JM köper mark i Hägernäs för bostäder och kontor
2003De första husen inflyttningsklara - Brf Strandvillorna
2013Den sista etappen avslutas maj 2013

Relaterande länkar och källor


Kartor