Aktiva Hägernäs StrandAktiva Hägernäs Strand på Facebook
Sluten grupp
Gå med i grupp
En grupp för alla som bor och verkar i Hägernäs Strand. Dela upplevelser från området. Starta aktiviteter där du vill locka fler...

Detta är Aktiva Hägernäs Strand


Vårt mål är att bidra till ett aktivare Hägernäs Strand. Vi vill att intressanta saker ska hända i vårt område. Hägernäs Strand är och ska vara mer än en sovstad. Vi vill driva och stimulera verksamheter i vårt område och att sammanföra personer med gemensamma intressen.

Initiativet startade hösten 2013. Verksamheten har inte varit organiserad som en formell förening. I maj 2019 beslöt vi att organisera oss som en ideell förening och en liten grupp om 20 personer gick in som medlemmar. De som varit aktivt intresserade av vår verksamhet (ca 200 personer) kommer efter sommaren 2019 att inbjudas att gå in som medlemmar – vi vill först skapa den administrativa strukturen. Föreningen är öppen för alla som bor i eller har anknytning till Hägernäs Strand.

Vår definition av verksamhet är bred. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer.

Hör också gärna av dig om du kan tänka dig att hjälpa till och bidra i vårt arbete.

Exempel på aktiviteter vi startat och driver är föreläsningar, boule, Börsklubben, kulturklubben, vinprovning, vandringar i natur, studiebesök, familjeaktiviteter, samt onsdagsklubben på Umami Sushi Café.
För aktuella aktiviteter se kalendariet på startsidan!

Vi uppmärksammar också events och föreningsaktiviteter i vårt område.

Mailadress: aktivahs@gmail.com

Läs mer om aktiviteter och om hur du anmäler intresse.

Gå till Aktiva Hägernäs Strand på Facebook.