Aktiva Hägernäs StrandAktiva Hägernäs Strand på Facebook
Sluten grupp
Gå med i grupp
En grupp för alla som bor och verkar i Hägernäs Strand. Dela upplevelser från området. Starta aktiviteter där du vill locka fler...

Detta är Aktiva Hägernäs Strand


Vårt mål är att bidra till ett aktivare Hägernäs Strand. Vi vill att intressanta saker ska hända i vårt område. Hägernäs Strand är och ska vara mer än en sovstad. Vi vill driva och stimulera verksamheter i vårt område och att sammanföra personer med gemensamma intressen.

Initiativet startade hösten 2013.

Vår definition av verksamhet är bred. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer.

Hör också gärna av dig om du kan tänka dig att hjälpa till och bidra i vårt arbete.

Exempel på aktiviteter vi startat och driver är boule, föreläsningar, boule, vinprovning, vandringar i natur, studiebesök, familjeaktiviteter, samt onsdagsklubben  på Umami Sushi Café.     
För aktuella aktiviteter se kalendariet på startsidan!

Vi uppmärksammar också events och föreningsaktiviteter i vårt område.

Organisationsgrupp

Anders Wik
Ami Hedengren
Ann Marie Källse
Catarina Lindqvist
Elisabet Harrbäck
Elisabeth Wik
Ewa Johansson

Gunnar Göransson
Hans Wickström
Harriet Forsberg
Kerstin Rehndal Ekström
Kristina Smedshammar
Lars-Erik Bågander

Mailadress: aktivahs@gmail.com

Läs mer om aktiviteter och om hur du anmäler intresse.

Gå till Aktiva Hägernäs Strand på Facebook.