Aktiva Hägernäs StrandAktiva Hägernäs Strand på Facebook
Sluten grupp
Gå med i grupp
En grupp för alla som bor och verkar i Hägernäs Strand. Dela upplevelser från området. Starta aktiviteter där du vill locka fler...

Detta är Aktiva Hägernäs Strand


Vårt mål är att bidra till ett aktivare Hägernäs Strand. Vi vill att intressanta saker ska hända i vårt område, så att Hägernäs Strand blir mer än en fin sovstad. Vi vill driva och stimulera verksamheter, utveckla grannkontakter och sammanföra personer med gemensamma intressen.

Vi vill att Hägernäs Strand ska utvecklas positivt. Därför försöker vi bevaka frågor i vårt närområde som påverkar vår livskvalitet. Det kan gälla kommunala planfrågor, miljöfrågor, kommunikationer och service.

Aktiva Hägernäs Strand startade hösten 2013 och var till att börja med bara löst organiserad genom en grupp aktiva och ett mailkonto. 

I maj 2019 bildades den idéella föreningen Aktiva Hägernäs Strand, som nu har ca 260 medlemmar (juni 2022). Föreningen är öppen för privatpersoner som ställer upp på vår målsättning och bor i (eller har en tydlig anknytning till) Hägernäs Strand. Medlemmar har förtur till våra arrangemang.

Vår definition av verksamhet är bred, och vi tar gärna emot synpunkter och idéer. Det finns inget krav på att medlemmar ska hjälpa till - men det är förstås välkommet!

Exempel  på aktiviteter som vi genomfört är föreläsningar, boule, börsfrågor, kulturdiskussioner, vinprovning, After Work med quiz, vandringar i natur, studiebesök, familjeaktiviteter och onsdagsklubben på Umami Sushi Café.

Vi arbetar idéellt och får ekonomiskt bidrag från bostadsrättsföreningarna. Årsavgiften är låg, 0 kronor, och det finns inga planer på höjning. Gå med genom att maila oss på aktivahs@gmail.com, så kvitterar vi medlemskapet per mail. Vi skickar medlemsbrev med information, oftast varannan vecka.

Aktiviteter annonseras i kalendariet här på Hägernäs Strands hemsida. Där finns sådant som vi själva arrangerar, men vi uppmärksammar också annat som händer i eller kring Hägernäs Strand, t.ex. föreningsaktiviteter och events.