Aktiva Hägernäs StrandAktiva Hägernäs Strand på Facebook
Sluten grupp
Gå med i grupp
En grupp för alla som bor och verkar i Hägernäs Strand. Dela upplevelser från området. Starta aktiviteter där du vill locka fler...

Detta är Aktiva Hägernäs Strand


Vårt mål är att bidra till ett aktivare Hägernäs Strand. Vi vill att intressanta saker ska hända i vårt område. Hägernäs Strand är och ska vara mer än en sovstad. Vi vill driva och stimulera verksamheter i vårt område och sammanföra personer med gemensamma intressen.

Initiativet startade hösten 2013 och till att börja med kunde intresserade personer få ett nyhetsmail  om aktiviteter i området eller med utgångspunkt från Hägernäs Strand.

I maj 2019 bildades den idéella föreningen Aktiva Hägernäs Strand, som nu har ca 150 medlemmar (jan 2020). Föreningen är öppen för privatpersoner, som bor i eller har en tydlig anknytning till Hägernäs Strand och ställer upp på vår målsättnning. Nyhetsbrev skickas till icke-medlemmar under en övergångstid. Medlemmar har förtur till våra arrangemang.

Vår definition av verksamhet är bred, och vi tar gärna emot synpunkter och idéer. Hör gärna av dig om du har lust att hjälpa till och bidra i vårt arbete.

Exempel  på aktiviteter är föreläsningar, boule, börsfrågor, kultur, vinprovning, vandringar i natur, studiebesök, familjeaktiviteter och onsdagsklubben på Umami Sushi Café.

För aktuella aktiviteter se kalendariet på startsidan!
Vi uppmärksammar också events och föreningsaktiviteter i vårt område.

Mailadress: aktivahs@gmail.com

Gå till Aktiva Hägernäs Strand på Facebook.