Hägernäsviken

Hägernäsviken norr om Rönningebäcken

Arbetet med att förlänga strandpromenaden norrut - från Rönningebäcken och ända in i Hägernäsviken - startade senhösten 2010. Då byggde Täby kommun en cirka 500 meter vindlande träspång, som börjar i alsumpskogen nedanför fångvårdsanstalten och slutar vid kommungränsen längst in i viken.

Beslutet om när och hur strandpromenaden norr om Rönningebäcken ska fortsätta och ansluta till spången har varit osäkert under de senaste åren. Kanske är det inte aktuellt längre.

Norr om Rönningebäcken avslutade byggföretaget JM AB sitt arbete med Hägernäs Strands bostadsområde genom att bygga en extra liten bro över Rönningebäcken och ett litet enkelt parkområde med gräsmatta, buskar, träd och en extra promenadväg väster om tennisbanan.

Hägernäsviken
Flygfoto över viken från nordost

Utsiktsplats i Hägernäsviken

Hägernäsviken är en vacker vik med alsumpskog längst stranden och ett rikt fågelliv - inte bara sjöfåglar . På vår och försommar kan du se många fågelarter och bl.a. höra den högljudda men till utseendet oansenliga lilla näktergalen sjunga från kväll till tidig morgon. På vintern ser vi ibland den gråbruna strömstaren med lysande vit haka och vitt bröst.

Strax söder om tennisbanan finns en bred funktionsanpassad spång med räcken, som går från den förlängda strandpromenaden fram till vattnet. Eftersom marken är sank, har man byggt den på pålar hela vägen ut mot vattnet. När spången når vattenbrynet ligger den i nivå med övre delen av vassen, så att man ska kunna se fåglarna i viken. Längst ut är spången cirka 7 meter bred, med gott om plats för alla som vill slå sig ner där på bänkar vid två fastbyggda bord. Tanken är att man i lugn och ro ska kunna sitta där och njuta av fåglar och natur.

Som på många andra ställen längst strandpromenaden planeras även här en informationstavla, som ska berätta om alsumpskogen och Värtans strandnära fåglar.

Utsiktsplats
Utsiktsplats på fågelspången

StrandpromenadenNaturreservatetKoloniträdgårdenRönningebäckenHägernäsvikenBadplatser