Strandpromenaden

Strandpromenad eller cykeltur vid Värtan

En vacker sju kilometer lång strandpromenad startar i naturskön miljö i norra delen av Hägernäs Strand, där Rönningebäcken rinner ut i Värtan, och Sjöflygklubben har klubbstuga, brygga och flygplan.

Täby kommunens Promenadkarta

Här finns restaurerade och nya bryggor längs hela Hägernäs Strand, från vilka man under sommaren lätt kan ta sig en simtur, fiska eller hyra en liten motorbår.

Catalinatorget med restaurant Pont
Restaurang Pont och taxibåt vid Catalinatorget
Vid Catalinatorget finns småbutiker, restaurang med brygga och gästplatser för båtar, samt minnesstenen från flygkårstiden.

Upp i vind
Vid lilla udden finns Veikko Keränens konstverk "Upp i vind".

Utsikt mot Hägernäs Strand från skogen
Badplats med beachvolleybollplan
Hägernäsbadet – i södra delen av Hägernäs Strand – har lekplatser för barn, beachvolleybollplan och intill sporthall, fotbollsplan och en nybyggd ishall.

Efter badstranden kommer ett litet skogsområde, där kommunen friställt ett antal ekar, så att de kan bli vitala och grova i framtiden. Ekar kan bli tusen år gamla, om de får stå fritt. "Ekarna i Täby" var ett lokalt statsunderstött naturvårdsprojekt. Friställandet av ekarna har skett etappvis under tre år, mellan 2011 och 2013. Detta för att ekarna ska få ett mer solexponerat läge. Skötseln kommer att fortsätta genom att man röjer runt ekarna vart tredje år. Kommunen har publicerat en fin broschyr (10 MB) som heter EKARNA I TÄBY – en guide till Täbys ekar.

Träd i Röhäll
En gammal ask och skylt i symbios vid Röhäll
Längs promenaden söderut finns många fina rekreationsplatser i naturlig miljö eller i anlagd parkmark. Alltid nära vattnet – där det är möjligt! Bekväma bänkar finns ofta vid fina utsiktsplatser.

Vi passerar Röhäll i Viggbyholm med utsikt mot Tornön. Efter en kort sträcka längst vattnet och ett par kvarter av Drakskeppsvägen – förbi några villor med sjötomter – är vi framme vid Lorensviksparken, mitt emot Viggbyholms Marina.

Röhäll
Röhäll
Vägen fortsätter genom Viggbyholms hamnområde, längs strandpromenader och korta gatusträckor mot Näsby Parks stora badplats vid Kråkudden och Näsa äng. Där finns även en stor lekplats för barn och intilliggande tennisbanor.


Viggbyholm
Utsikt från Lorensviksparken mot Viggbyholms marina
Efter badstranden går promenadvägen och kortare gatusträckor mot Stenkajen strax innan Näsbyvikens inlopp och mot Näsby slott som ligger naturskönt vid Näsbyvikens strand.


Näsby Slott
Näsby slott - idag ett konferenshotell
Det byggdes av Per Larsson Sparre i mitten av 1600-talet efter ritningar av N. Tessin d.ä, och har haft många ägare. Slottsbyggnaden brann 1897 och återuppfördes bara några år senare efter Tessins originalritningar. Det gamla stallet från 1665 är bevarat och är en av Täbys äldsta icke-kyrkliga byggnader.

Från år 1989 är slottet konferenshotell.

Relaterad

Trippa.se - Längs Stora Värtan från Hägernäs till Näsbypark

StrandpromenadenNaturreservatetKoloniträdgårdenRönningebäckenHägernäsvikenBadplatser