Naturreservat

Naturreservatet Rönninge by - Skavlöten

Hägernäs gränsar till naturreservatet: Rönninge by - Skavlöten. Det skapades av Täby kommun och invigdes i december 2002 och ligger mellan Rönningesjön och E18 (vid avfart 185, Arninge/Vaxholm).
Fritidskarta Detalj från Fritidskartan på www.taby.se
Området används på många olika sätt för motions- och friluftslivsaktiviteter. Dessutom finns här höga naturvärden och flera nyckelbiotoper och naturvårdsområden. Täby kommun arbetar med ett antal naturvårdsprojekt - bland annat ett som syftar till att ta fram en natur- och rekreationsanpassad skötselplan som ska värna och utveckla de natur- och rekreationsvärden som finns inom området.

Täbys gröna entréer vid naturreservatet


De två gröna entréerna är friluftsparkeringar med informationstavlor där du kan läsa om kulturhistorien och naturen i området.

På tavlorna finns markeringar för vandringsleder med vindskydd, elljusspår samt gång- och ridstigar. Du kan även läsa om den kulturhistoriska Rönningebyn, Varggropen och Skansberget med fornborgen.

Rönninge by

Byn ligger på östra sidan av Rönningesjön cirka 1,5 km från Hägernäs Strand.

Det är en kulturhistorisk friluftsgård som alltid är öppen att ströva igenom. I byn finns bland annat en bondgård, raststuga, kaffestuga och ett hembygdsmuseum.

Rönninge by

Platsen har mycket gamla anor. Människor har bott och brukat jorden här sedan yngre järnåldern. Alltsedan medeltiden har gårdarna varit arrenden från storgods här i närheten.

Från år 1704 till 1930 tillhörde byn Rydboholms säteri. Den sista lantbrukaren flyttade år 1950. Gården sköts av en bofast familj, som också driver jordbruket och kaffestugan. Täby kommun förvaltar mark och byggnader. Täby Kultur svarar för aktiviteterna i byn i samarbete med Täby Hembygdsförening.

Här hålls många evenemang året om. Midsommarfirande, byfest, hantverksdagar, musikdagar och julmarknad.

Byfesten
Körsång under ledning av Inja-Bodil Sylvan på byfesten 2010

Öppettider
Kaffeservering, fähus och ponnyridning är öppna mitt på dagen under lördag och söndag större delen av året utom under semestertid.

Raststugan är öppen dagligen. Vintertid kan du t.o.m. tända en brasa i den öppna spisen. Kaffestuga, loge samt visning av ladugård och fähus kan bokas på andra tider - se relaterade länkar.StrandpromenadenNaturreservatetKoloniträdgårdenRönningebäckenHägernäsvikenBadplatser