Koloniträdgård

Gröna Hägern - Hägernäs koloniträdgård

Gröna Hägerns Odlingslandsförening ligger vid Roslagsbanan / Hägernäs station, och gränsar till naturreservatet vid Rönninge by och Skavlöten.

Hägernäs Station - Gröna Hägern Koloniträdgården – Gröna Hägern – vid Hägernäs station

Inom området finns 250 kolonilotter med storlekar från 40 till 150 kvm.

På vissa av dem finns en bod, vars storlek kan variera mellan 4 och 6 kvm beroende på lottens storlek. Koloniträdgård

Bodarna får inte användas för övernattning. De är i första hand avsedda för förvaring, regnskydd samt mat- och vilopauser.

Lotterna arrenderas av medlemmarna för en låg årsavgift.

En av promenadvägarna genom koloniträdgården En av promenadvägarna genom koloniträdgården

Relaterade länkar

www.gronahagern.se

StrandpromenadenNaturreservatetKoloniträdgårdenRönningebäckenHägernäsvikenBadplatser