2011-06-14

Gröna Hägern

Hägernäs koloniträdgård har 250 kolonilotter och ligger vid Roslagsbanans hållplats i Hägernäs, och gränsar till naturreservatet Rönninge by - Skavlöten.

Lotternas storlek varierar från 40 till 150 kvm och vissa av dem har en bod.

Läs mer om Gröna Hägern