Bostadsrättsföreningar

Till Norrorts boservice hemsidaHägernäs StrandLuftbild

Bostadsrättsföreningar i Hägernäs Strand


NamnByggtAntal
lägen-
heter
Antal
lokaler*
Hemsida
e-post
Fotogalleri
* Med "lokal" avses butik eller kommersiellt uthyrd kontorslokal.

I anslutning till Skogshusen finns dessutom fyra hus, ägda av HEBA Fastighets AB,
med sammanlagt 52 hyreslägenheter.

Karta med bostadsrättsföreningarna

Samfälligheter

SCS - Södra Catalinastrandens Samfällighetsförening
Förvaltning av gemensam egendom för bostadsrättsföreningarna Catalinakajen, Catalinastranden, Flygbryggan och Strandvillorna. Utöver dessa fyra föreningarna finns några markägare med sammanlagt mycket litet ägande: Catalinahöjden och Catalinabacken. Det som förvaltas gemensamt är: Hangaren, Gatumark: Catalinabacken och Södra Catalinagränd, V/A-anläggningar, Utomhusparkeringar och viss gemensam el, t.ex. gatubelysning. Hemsida: www.sodracatalinagrand.se

PSF - Pontongränds Samfällighetsförening
Förvaltning av gemensam egendom för: Brf Flygbryggan, Brf Flygterassen, Brf Flyghöjden, Brf Sjöflyget 1, Brf Sjöflyget 2, Big Image, Matildas och Sjöflygklubben. Det som förvaltas gemensamt är: Gatumark Norra Catalinagränd och Pontongränd, V/A-anläggningar, Utomhusparkeringar och viss gemensam el, t.ex. gatubelysning.