2021-05-07

Parkeringsplats (Catalinabacken)

BRF Catalinastranden har ledig p-plats med uttag för motorvärmare på
Catalinabackens södra del.      

Kostnad     400 kr/månad (+ moms om företag)
Kontakta bjorn.buo@telia.com för mer information.