2020-09-13

Kvalprak

Företaget bildades 1996 med S-SPLF 
(Storstockholms Privatläkarförening)
som delägare, för att skapa verktyg för
kvalitetsförsäkring åt dess medlemmar.
Idag erbjuder Kvalprak utöver lednings-
system för kvalitetssäkring även tjänster
som externa och interna revisioner,
projektledning, konsultstöd och miljöcertifiering.  

Öppet:     Måndag-fredag  8.30 - 17.00
Adress:    Catalinatorget 8, 183 68 Täby
Telefon:   08-754 98 00
Hemsida: www.kvalprak.se  
E-post:     info@kvalprak.se