2019-03-10

Diskussionsklubbar

För närvarande finns två sådana.

På Börsklubben diskuteras aktier och andra placeringar.

På Kul med kultur diskuteras kulturtips och aktuell kultur i en vid bemärkelse.


Tid:
Se kalendariet!
Plats: Se kalendariet!