2015-03-11

Stora VärtanStora Värtan utgör en inre del av Östersjön.
Vattnet är bräckt men tillförs en stor mängd sötvatten från land.
Läs Täby kommunens beskrivning med faktablad här:

www.taby.se/...Stora-Vartan/