2015-02-01

Utflykter och vandringar

För att hitta nya utflyktsmål besöker vi intressanta platser i Täby eller angränsande kommuner, och där vandrar vi i lugnt tempo. Passar det så äter vi lunch tillsammans eller tar med lite fika i ryggsäcken. Vi samåker till platsen i gemensamma bilar.
Ett mycket uppskattat resmål har varit en utflykt till Villa Akleja i Vaxholm med exklusiv visning av Claes Moser - känd konstexpert och Ackesamlare. Men också trivsamma vandringar i t.ex. Bergianska trädgården i Frescati, Ulriksdals slottspark med lunch i trädgårdskaféet, Engelska Parken i Rydbo med fikapaus bland blåsippor och vitsippor eller vandring längst Vallentunasjön bland fält med backsippor.

Tid:    Se kalendariet på startsidan.
Plats: Vi startar utanför Umamis Café vid Catalinatorget