2014-01-26

Caféklubb med tema

Temat är oftast att någon informerar om aktuella ämnen. Alla köper sin egen fika.

Teman vi haft är bl.a. Planer för bebyggelse i de direkta omgivningarna till Hägernäs Strand, Täbyanstalten, Ombyggnaden av Roslagsbanan, Miljövård, Missing People, Lägenhetsmarknaden, Information från företag i området m.m.

Tid: Oftast onsdagar kl 14.30
Plats: Umamis Café, Catalinatorget
Telefon 08-756 51 24
Hemsida: www.umamisushicafe.se