2010-10-30

Hägernäs Strands Bryggor

Föreningen Hägernäs Strands Bryggor vill "verka för ett aktivt och levande brygg- och båtliv med hänsyn tagen till bevarande av den vackra miljön och de omkringboendes trevnad".

Snurrebåtar hyrs ut till medlemmar och allmänhet under sommaren.

Hemsida: www.hagernasstrandsbryggor.se