I nödfall

Vid akut larm ring 112 – Polis, brandkår och ambulans

Nödnumret för att få snabb hjälp, när det är fara för liv, egendom eller miljö.


När du ringer 112 vid olyckor, akut sjukdom
 • Berätta varför du ringt och vem du är
 • Berätta vad som har hänt
 • Berätta varifrån du ringer och var hjälpen behövs
 • Besvara operatörens frågor
Läs mer på https://www.vardguiden.se/Tema/Forsta-hjalpen/Nodnummer-112/


När du ringer 112 vid brand
 • Berätta var det brinner och vem du är
 • Berätta varifrån du ringer
 • Berätta vilka åtgärder du ev. vidtagit. (se rubrik nedan: Det brinner!)
 • Besvara operatörens frågor


När du ringer 112 vid pågående brott (t.ex. inbrott) och våld
 • Berätta varför du ringt och vem du är
 • Berätta vad som har hänt
 • Berätta varifrån du ringer och var hjälpen behövs
 • Besvara operatörens frågor
 • Försök komma ihåg så många detaljer som möjligt t.ex. tidpunkt, antal personer, kön, registreringsnummer och bilmärke.

Vid övriga ärenden ring 114 14


Vad gör jag om det brinner?

Även om du försöker undvika riskerna och har ett bra brandskydd kan olyckan ändå vara framme och en brand bryta ut. Då är sekunderna dyrbara. Handlar du på rätt sätt kan det stanna vid ett tillbud istället för en ödesdiger totalbrand.

1. Rädda

Först och främst ska du rädda dig och din familj från branden eller olyckstillbudet.
Se till att sätta dig själv och andra i säkerhet. Tänk på att rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa nere längs golvet. Genom att stänga dörrar efter dig fördröjer du den farliga rökens spridning och kan vinna livsviktig tid.
Om du upptäcker att det finns rök i trapphuset ska du gå in i din lägenhet igen, stänga lägenhetsdörren och ringa larmnumret 112.

2. Varna

Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.

3. Larma

När du och din familj är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

4. Släck

Först därefter kan du försöka att själv släcka branden, men riskera inte din egen hälsa!

Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se/

Vi gör vårt bästa för att förmedla korrekta och aktuella uppgifter men kan inte garantera att informationen är fullständig och felfri. Anser du att något saknas eller är fel – kontakta oss gärna via: hagernasstrand.se@gmail.com
Uppdaterad: 2019-02-18