Catalinadagen


Catalinadagen den 28 september 2013

Vi firade under festliga former att området var färdigbyggt - tio år efter första inflyttningen! Programmet pågick mellan 11 och 16 och sedan tog Bryggföreningen vid på kvällen med marschaller som tändes när det mörknade och ett festfyrverkeri.


Det var ett evenemang där barn, ungdomar och vuxna träffades under trivsamma former.

─ Intressanta föredrag hölls om områdets historia, flygepoken, DC:3an & Catalinaaffären samt Hägernäs Strand: Visioner, verklighet och framtid.

─ Vi vände oss till de som bor eller arbetar här eller var intresserade av ett unikt bostadsområde med bevarade byggnader från den gamla sjöflygflottiljen.

─ Huvudarrangörer var Hägernäs Strands Forum och Täby Hembygdsförening. Övergripande planering och nödvändig samordning av aktiviteterna sköttes av en organisationskommitté.