2010-11-07

Life Clinic

Skolmedicin och vetenskap har kommit otroligt långt i att hjälpa människor med hälsoproblem. Men de traditionella metoderna hjälper inte alltid och då finns andra metoder och homeopati.

LIFE CLINIC är en energimedicinsk klinik som tar hänsyn till helheten för en god hälsa. Personalen undersöker därför vad som kan orsaka en sjukdom (miljögifter, mat, näringsbrister, fastlåsta känslor o.s.v.) och metoderna (bl. a. kvantmedicin) vänder sig till både människor och djur.

Öppet: Endast mot tidsbokning
Adress: Catalinatorget 2, Hägernäs Strand
Telefon: 070-589 45 34
Hemsida: www.awoc.nu/